MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1 SATICI

Unvanı: Yaşam Rotası Online Hizmetler Sağlık Danışmanlık Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.

Adresi: Veysel Karani Mah. Kanuni Cad. Bizimtepe Aydos Sitesi, Bina No:3, L Blok, D:43 Sancaktepe / İstanbul

Telefon:

E-Posta Adresi: info@yasamrotasi.com1.2 - ALICI(TÜKETİCİ)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

 

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.yasamrotasi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

ALICI (TÜKETİCİ)’nın tacir/esnaf gerçek veya tüzel kişi olması, diğer bir deyişle kurumsal alıcı olması ve/veya sözleşme konusu malı ticari veya mesleki amaçlarla alıyor olması halinde ALICI (TÜKETİCİ), işbu sözleşmede ve kanunda düzenlenen ve tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden, tüketici haklarından ve cayma hakkından faydalanamaz.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Sözleşmeye konu olan ürün www.yasamrotasi.com internet sayfasının yıllık üyelik paketidir. Bu paketin bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Ürün Açıklaması KDV Dahil Fiyatı

Yıllık Premium Üyelik Paketi   ₺90,00

 

Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı

Fatura Adresi:MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI (TÜKETİCİ), işbu Sözleşme kapsamında ALICI (TÜKETİCİ) ile SATICI arasında kurulan ilişkide SATICI'nın www.yasamrotasi.com internet adresinde ve ayrıca işbu sözleşmenin ekli olan Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, sağladığı avantajlar, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI (TÜKETİCİ); Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken isim veya unvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

4.2) ALICI (TÜKETİCİ), SATICI'nın www.yasamrotasi.com internet adresindeki ürünü satın aldığında, ürünün kapsamındaki avantajlardan istediği zaman faydalanabilir.

 

4.3) Ürünün satın alımından sonra ALICI (TÜKETİCİ)'ya ait kredi kartının ALICI (TÜKETİCİ)'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI (TÜKETİCİ)'nın yıllık üyelik paketi 3 gün içinde iptal edilecektir. 

 

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI (TÜKETİCİ)’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, satın aldığı ürünün sağladığı avantajları reddederek sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda ilgili ürünü, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde SATICI'nın, işbu Sözleşme’de belirtilen ürünün satın alım işleminin iptalini sağlaması zorunludur. Bu durumda ALICI (TÜKETİCİ) iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI (TÜKETİCİ)'nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan veya ürünün sağladığı avantajların en az 1 (bir) kez kullanıldığı hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamamaktadır.

 

Cayma hakkının kullanılması için ALICI (TÜKETİCİ) tarafından yapılacak bildirimin yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yazılı olarak veya posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısıyla yöneltilmiş olması yeterlidir.

 

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 15 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI (TÜKETİCİ)’ya iade etmek ile yükümlüdür. ALICI (TÜKETİCİ)’nın geçerli cayma hakkını müteakiben en geç 15 gün içerisinde, ilgili kredi kartına iadeyi gerçekleştirir.

 

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade talepleri işleme alınmamaktadır.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı, ilgili yasal mevzuat uyarınca şu durumlarda kullanılamaz:

 

(i) Cayma hakkı, hizmetin ifasına başlanmış, tamamlanmış ve ya ürünün sağladığı avantajlar en az 1 (bir) kez kullanılmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

 

(ii) Cayma hakkı, hizmetin elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir.

 

 

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda Tüketiciler, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya aşan durumlarda ALICI (TÜKETİCİ)’nın ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler.

 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

SATICI: Yaşam Rotası Online Hizmetler Sağlık Danışmanlık Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.

ALICI:

TARİH: 25.11.2020

 

Ekler:

EK- 1: Ücret Detay Dokümanı

 

EK-1

ÜCRET DETAY DOKÜMANI

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan Ürün(ler)e ilişkin ücret detayları aşağıdaki gibidir:

 

Ürün:  Yıllık Üyelik Paketi

 

Satış Fiyatı (KDV dahil) : ₺90,00

Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı

Fatura Adresi :