MADDE 1: TARAFLAR

 

Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda aktedilmiştir. KVKK Haklar ve Aydınlatma Metni, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve İptal İade Şartları bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılır.

 

a) Veysel Karani Mahallesi, Kanuni Caddesi, Bizimtepe Aydos Sitesi, Bina No:3, L Blok, D:43 Sancaktepe / İstanbul adresinde mukim, yasamrotasi.com web sayfası üzerinden (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten YAŞAM ROTASI ONLINE HİZMETLER SAĞLIK DANIŞMANLIK TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.)

b) yasamrotasi.com web sayfasına üye olan internet kullanıcısı. (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır)

c) yasamrotasi.com web sayfasına üye olup Yaşam Rotası’nın Yıllık Premium Üyelik Paketi’ni satın alan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Premium Üye” olarak anılacaktır)

ç) yasamrotasi.com web sayfasında Premium Üye olup, Site’de yakın kodlarına sahip olan Premium Üye’lerin bu kodları kullanarak Site’ye kaydedilmesini sağladığı yakın statüsünü kazanacak olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Premium Üye Yakını” olarak anılacaktır)

 

MADDE 2: SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

Sözleşme, “Üye” ve “Premium Üye” tarafından Site üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir.

 

MADDE 3: SÖZLEŞME’NİN AKTEDİLMESİ

 

a) Üye, Premium Üye ve Premium Üye Yakını, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

b) Üye, Premium Üye ve Premium Üye Yakını, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını, tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir zorlama olmadan, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

c) Şirket, Üye, Premium Üye ve Premium Üye Yakını, Sözleşme’nin hükümlerinin haksızlık yaratabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

ç) İş bu Sözleşme hükümleri “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler iyi niyet ve doğruluk ilkesine aykırılık teşkil etmemekte olup “Tüketicinin Korunması İle İlgili Mevzuat” kapsamına uygun olarak hazırlanmıştır.

d) İşbu Sözleşme Hükümleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi Üye, Premium Üye ve Premium Üye Yakını tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz. İşbu Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmıştır.

 

MADDE 4: TANIMLAR

 

“Şirket”, YAŞAM ROTASI ONLINE HİZMETLER SAĞLIK DANIŞMANLIK TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’ni ifade eder.

 

“Site”, Şirket’in faaliyetlerini yürüttüğü www.yasamrotasi.com web sitesini ifade eder.

 

“Üye”, Site’ye üye olan internet kullanıcılarını ifade eder.

 

“Premium Üye”, Site’ye üye olup Şirket’in Yıllık Premium Üyelik Paketi’ni satın alan internet kullanıcılarını ifade eder.

 

“Premium Üye Yakınları”, Premium Üye’lerin sisteme kaydedilmesini sağladıkları yakınlarını ifade eder.

 

“Kullanıcı”, Site’ye sadece erişen internet kullanıcılarını ifade eder.

 

“Ücretsiz Üyelik”, Kullanıcı’ların Üye olmak için yapması gereken işlem adımları sonrası Site içerisinde elde ettikleri statü ve hakları ifade eder.

 

“Premium Üyelik”, Üye’lerin Premium Üye olmak için yapması gereken işlem adımları sonrası Site içerisinde elde ettikleri statü ve hakları ifade eder.

 

“Premium Üye Yakını Üyeliği”, Premium Üye’lerin Site’de sahip olduğu yakın kodlarını kullanarak Site’ye kayıt edilmelerini sağladığı yakınlarının, yapması gereken işlem adımları sonrası Site içerisinde elde ettikleri statü ve hakları ifade eder.

 

MADDE 5: ÜYELİK

 

a) Üye, Premium Üye ve Premium Üye Yakınları, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

b) Ücretsiz Üyelik, Kullanıcı’nın Site’de üyelik işlem adımlarının tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır ve başlar. Ücretsiz Üyelik için Kullanıcı’nın ad, soyad, e-mail ve ikamet ili bilgilerini Site’deki “Üye Ol” alanına girmesi gereklidir.

c) Premium Üyelik, Üye’nin Site’de Yıllık Premium Üyelik Paketi’ni satın alması ve TC Kimlik doğrulama işlemini yaptırması adımlarının tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır ve başlar.

ç) Premium Üye Yakını Üyeliği, Premium Üye’lerin Site’ye kayıt edilmelerini sağlamak istediği yakınlarına Site’de sahip olduğu yakın kodlarını vermesi, bu yakınların ilk önce Site’de Ücretsiz Üyelik alması, sonra da Premium Üye’nin verdiği yakın kodlarını kullanarak Premium Üye Yakını Kaydı ve TC Kimlik doğrulama işlem adımlarını tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır ve başlar.

d) Premium Üye’lerin reşit olmaları gerekir.

e) Üye’ler, Premium Üye’ler ve Premium Üye Yakınları’nın Site içerisindeki süreç işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir. Tüm üyelikler için ayrı ayrı belirlenen ve Site’de istenen bilgileri vermek istemeyen kişiler Şirket’in her bir üyelik ayrı ayrı sunduğu avantajlarından faydalanamazlar. Şirket talep ettiği bilgi listesini genişletebilir. Kişi, hangi üyeliğe sahip olmak istiyorsa istenen bilgileri Site’ye girmelidir. Ayrıca herhangi bir değişiklik olduğu takdirde kişi bilgilerini güncellemelidir.

f) Şirket, kullanıcılarının Premium Üyelik’e sahip olmak için vereceği TC Kimlik No, ad, soyad ve doğum tarihi bilgilerini KPS TC Kimlik No Doğrulama Uygulaması ile kontrol eder. Bu bilgileri kontrol etmeden kullanıcıları üyelik avantajlarından faydalandırmaz. Bu bilgiler dışında kullanıcılarının verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez ve hiç bir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye, Premium Üye ve Premium Üye Yakını olmayan kullanıcılar bu sözleşmede tanımlanan hak ve yetkilere sahip olamazlar.

g) Şirket, herhangi bir üyelik hakkını elde etmiş üyeleri ile tüm yazışmalarını Üye olurken verdikleri e-posta adresi vasıtası ile yapar. Şirket verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

h) Herhangi bir üyelik hakkını elde etmiş üyelerin Site’ye kayıt ettikleri kişisel bilgiler, Şirket’in bilgi sistemlerinde korunur ve saklanır. Şirket söz konusu bilgileri taahhüt ettiği hizmetlerin ifası ve iyileştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğu diğer kurumlarla ve kişilerle paylaşabilir. Şirket, bu bilgilerin işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılması ve güvenli bir şekilde saklanmasından sorumludur.

ı) Şirket, resmi kuruluşların düzenleyici, icrai işlemlerini ve yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve de taleple sınırlı olarak üyelerinin bilgilerini ilgili resmi kuruluşlarla paylaşabilir. İlgili kuruluşun bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden üyeler haberdar edilir.

i) Şirket, çeşitli kurumlarla yapacağı işbirliği anlaşmaları kapsamında üyelerine çeşitli avantajların haberlerini ve tanıtımlarını gönderebilir. Üyelerin mesajları almak istemesi durumunda, üye olurken söz konusu ilgili bölümü işaretlemesi gerekir. Üyelerin fikrini değiştirerek bu mesajları artık almak istememesi halinde Site’de “Hesabım” bölümüne girerek tercihinde değişiklik yapması gerekir. Aksi halde üyeler, mobil telefon, e-posta ve/veya Site’deki üyelik hesabına söz konusu fırsat haberlerinin gönderileceğini kabul etmiş olur.

j) Premium Üyelik satın almayan üyeler, sahip oldukları üyelikten diledikleri zaman bir gerekçe göstermeksizin çıkabilirler. Premium Üye’ler ve Premium Üye Yakınları ise satın aldıkları üyelik süresinin sona ermesi üzerine gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırabilirler. Üyelik sonlandırma işlemi için; Premium Üyelik’i sonlanmış veya hiç Premium Üyelik satın almamış üyelerin info@yasamrotasi.com mail adresine üyeliği sonlandırma taleplerine ilişkin mail atma yükümlülükleri vardır. Aksi halde üyelik sonlandırma işlemi yapılamaz. Üyeliğini sonlandırmak isteyen üyenin mail yolu ile yazılı olarak başvurusu üzerine şirket çalışanları bu üyeliği en uygun süre zarfında sonlandıracaktır.

k) Sözleşmeye aykırı davranış sergilenmesi, Premium Üyelik ücretinin ödenmemesi, sözleşmenin feshedilmesi gibi kusurlu davranışlarından dolayı üyelik hakları geçici veya süresiz olarak dondurulan veya iptal edilen kullanıcılar; üyelik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Kusurlu davranışları ile sözleşmesi dondurulmuş veya iptal edilmiş üyeler şirketten hiçbir talepte bulunmayacak olup bu halde şirketten hiçbir hak ve alacakları olmadığını şirketi gayrikabili rücu ibra ettiklerini beyan kabul ve taahhüt ederler. Üyelikleri iptal edilmiş kullanıcılar farklı bilgiler kullanarak tekrar üye olduklarında mutlaka TC Kimlik doğrulaması yaptırmaları gerektiği için Premium üye veya Premium Üye Yakını üyeliği de kullanamayacaklardır.

l) Şirket, Site’de Premium Üye’lerine sunduğu ücretli hizmetlerin bedeli için hizmet bedeli faturası düzenlemekle yükümlüdür. Düzenlenen hizmet bedellerine ait faturanın efatura/earşiv yoluyla Premium Üye’lerinin e-posta adreslerine gönderilebilir.

 

MADDE 6: YAŞAM ROTASI , ÜYE, PREMIUM ÜYE VE PREMIUM ÜYE YAKINLARI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

a) Premium Üyelik’e ve Premium Üye Yakını Üyeliği’ne sahip olan kişiler, Site’de bulunan Premium Üyelik Avantajları menüsünde bulunan tüm avantajlardan faydalanma hakkına sahiptir.

b) Ücretsiz Üyelik’e sahip olan kişiler, sadece belli dönemlerde kısa bir süre için geçerli olacak avantajlardan faydalanma hakkına sahiptir. Kısa bir süre için geçerli olacak avantajlar üzerinde karar alma, kısıtlama, yürürlüğe alma veya almama hakkı Şirket’e aittir.

c) Tüm üyeler, her bir üyeliğin sağlayacağı avantajlar ve hizmetler kapsamında yapacağı tüm iş ve işlemlerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

ç) Tüm üyeler, Site’de yaptıkları tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan tüm bilgilerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Şirket, kullanıcılarına Ücretsiz Üyelik, Premium Üyelik veya Premium Üye Yakını Üyeliği olmak üzere üç farklı üyelik sunmaktadır. Ücretsiz Üyelik, adından da anlaşılacağı üzere ücretsizdir. Premium Üyelik ise ücretlidir. Premium Üye Yakını Üyeliği ise, Premium Üyelik sahibi kişilere talep ettikleri 3 kişiyi ücretsiz olarak Premium üye avantajlarından faydalandırmaları için verilen bir üyelik hakkıdır. Premium Üyelik sahibi kişiler, isterlerse maksimum dilediği 3 yakınını bu üyelik hakkından yararlandırabilir. Ücretsiz Üyelik halinde şirketimiz ücretsiz üyelere hiçbir avantaj sağlamamakta olup ücretsiz üyeler avantajlardan faydalanmak için şirketimizden hiçbir hak ve talepte bulunamayacaklardır. Şirketimiz dilerse şirket politikası içerisinde istediği sürece, istediği şartlarda ve istediği özelliklerde ücretsiz üyeler için ayrıca avantaj sağlama hakkına sahiptir. Ücretsiz Üyelik’te bir süre sınırı bulunmamaktadır. Üyeler dilediği sürece ücretsiz üye olarak kalabilirler. Premium Üyelik süresi, üyeliğin onaylanma tarihinden itibaren 1 yıldır. Premium Üyelik süresinin sona ermesi halinde Premium Üyelik’e sahip olan kişiler bu üyeliği devam ettirmek isterlerse her yıl yeni bir Premium Üyelik Paketi satın alarak üyeliği yenilemek suretiyle aynı şartlarla devam ettirebilirler. Süre sona ermeden önce Premium Üyeliğin uzaltılması talebinde bulunulursa yenilenen paket kullanım hakkı sürenin sona ermesinden itibaren 1 yıl olarak uzatılacaktır. Yıllık Premium Üyelik Paketi https://yasamrotasi.com/paketler.html adresi üzerinden görülebilir. Şirket istediği zaman, haber vermeksizin paketlerin içeriğini, ücretini ve kullanım şeklini değiştirme hakkına sahiptir. İlgili değişiklikleri https://yasamrotasi.com/paketler.html adresinde yayınlayarak hayata geçirebilir.

e) Üye Premium paketi satın aldıktan sonra ilk 14 gün içinde iptal edebilir. Üye iptal talebini Şirket’in web sitesinde yayınladığı e-mail adresi üzerinden Şirket’e iletebilir. Bu durumda Şirket ücretini https://yasamrotasi.com/iptal_pg.html sayfasında belirtildiği şekilde ücreti geri öder. Premium Üyeliğini bu şekilde iptal eden üyeler, 2 yıl bu hakka yeniden sahip olamazlar.

f) Premium Üyelik satın alma işleminden 14 gün geçtikten sonra da iptal edilebilir. Üyeliğin başlamasından 14 gün geçtikten sonra iptal talep edilmesi halinde ödenmiş olan üyelik paket ücreti kullanım süresine oran ile veya başka bir talep ile geri iade edilmez veya kısmi iade yapılmaz. Üye bu süreden sonra ücret iadesi için şirketimizden hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu konuda şirketimizi gayrikabili rücu ve ibra ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. İptal talebinde bulunan üye, Premium paketini son kullanım tarihine kadar kullanmaya devam edebilir. Son kullanım tarihinde üyelik paketi yenilenmeden sonlandırılır.

g) Premium Üyelik’e sahip olan kişileri üyeliğin sona ermesinden itibaren her yıl yeni bir Premium Üyelik Paketi almak suretiyle üyeliğini yenileyebilir. Geçmiş satın alınan üyeliğe dayanılarak hiçbir hak ve talepte bulunulamaz. Premium Üyelik satın alan üyeler satın alma süresi boyunca üyelik avantajlarından faydalanmasalar dahi şirketimizden hiçbir ad altında hak ve talepte bulunamazlar. Şirket, üyelerinin sisteme girip girmediklerini kontrol etmez. Yenileme işlemi gerçekleşmeyen Premium Üyelik vade tarihi geldiğinde otomatik olarak kendiliğinden sonlanır.

h) Üye’lerin Premium Üyelik için ödeme yaparken kullanacakları kredi kartlarını hukuka uygun bir şekilde kullanacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

ı) Şirket, yenileme vadesi yaklaşan Premium Üye’lerini e-postası veya mesaj ile uyarır.

i) Şirket’in tüm üyelerinin ve üye yakınlarının anlaşmalı kurumlarda yaşayabileceği olumsuzluklardan ve görebileceği maddi, manevi zararlardan Şirket sorumlu değildir. Ayrıca Şirket, üyelerinin hukuka aykırı işlemlerinden sorumlu değildir.

j) Tüm üyeler, Şirket’in kendilerine tahsis edilen şifre, parola…vb gibi gizli bilgileri gereği gibi saklamakla yükümlüdürler. Üye, bu şifre ve parola..vb bilgileri Şirket çalışanları dahil üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Üye, Şirket’in kendilerine tahsis ettiği şifrenin, parolanın…vb gibi gizli bilgileri üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrendiği anda derhal gecikmeksizin Şirket’e haber verir. Şirket haberi aldığı anda Üye’nin üyeliğini askıya alarak kendisinden gerekli değişiklikleri yapmasını ister. Bu esnada gerçekleşen zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

k) Şirket, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır. Bu bilgilerin korunmasında gösterilen gayrete rağmen Şirket güvenlik duvarlarının kötü niyetli 3. kişilerce aşılması ve fakat Şirket’in doğrudan kusuru veya kastının olmadığı hallerde Şirket sorumluluğu doğmayacaktır.

l) Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

m) Şirket, bu Sözleşme hükümlerine aykırılık halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu kararın verilmesi Şirket’in inisiyatifindedir. Mevzuattan kaynaklanan tüm tazminat ve sair haklar saklıdır.

n) İşbu Sözleşme’ye aykırılık durumunda üyeliği askıya alınan veya iptal edilen üyenin üyeliğinin tekrardan aktif hale getirip getirilmeyeceğine Şirket karar verir.

o) Şirket, Site’yi dilediği zaman inaktif hale getirebilir. Site’nin inaktif hale gelmesi durumunda o zaman kadar ile ilgili Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Site’nin inaktif hale getirilmesi halinde Üye ve Kullanıcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Resmi Makam kararıyla Sitenin inaktif hale getirilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer.

ö) Şirket, Site’de dilediği değişiklikleri yapabilir ve sunduğu hizmetlerin ve Premium Üyelik paketinin kapsamını dilediği an değiştirebilir. Premium Paket içerikleri https://yasamrotasi.com/anlasmalikurumlar.html adresinde yayınlanmaktadır, ayrı bir bilgilendirme yapmak zorunda değildir. Bu linkten avantajların görülebilmesi için üye girişinin yapılması gerekmektedir.

p) İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Üye, Premium Üye, Premium Üye Yakını ve Şirket’in onayı ile gerçekleşir. Şirket değişiklik yapılması halinde bu değişikliği Site’den duyurur. Kullanıcılar için İşbu Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin Kullanıcılar tarafından otomatik olarak kabul edildiği varsayılır. Kural olarak değişiklik Üye’nin ve Premium Üye’nin onayı ile geçerli olur. Üye’nin ve Premium Üye’nin söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde Şirket, Sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda Şirket’ten Üye ve Premium Üye herhangi bir tazminat ve sair talepte bulunamaz. Değişiklikler onay ile beraber derhal yürürlüğe girer.

r) Mevzuat değişikliği, Tüm üyelerin bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm değişiklikler, üyelerin onayı ile derhal uygulama alanı bulur. Şirket, mevzuat değişikliği, üyelerin bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm gerekli düzeltmeleri üyeler onaylamasa dahi güvenlik tedbiri mahiyetinde alabilme hakkına sahiptir.

s) Şirket, Site’de, e-postalarında veya sosyal medya kanallarında reklam yayınlayabilir ve sponsorluk alabilir. Şirket reklam verenlerin, sponsorluk yapanların veya farklı üçüncü kişilerin verdiği beyanatların doğruluğunu veya hukuka uygunluğunu kontrol etmez ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmez.

ş) Şirket, tüm üyelerinin Site’de yayınlanan içerikleri kullanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan sorumluluk kabul etmez.

t) Şirket, Site’de (reklam, satış, sponsorluk ile sınırlı olmamak kaydıyla) üçüncü parti internet sitelerinin, uzmanların veya farklı kişi ve firmaların bilgilerini, adreslerini (URL vs) yayınlayabilir ve üçüncü parti internet sitelerine yönlendirmeler yapabilir. Şirket, üçüncü parti sitelerin yayınladığı içeriklerden sorumlu değildir. Bu içerikleri kontrol etmez, doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermez. Erişilen bu sitelerden yapılacak alışverişlerden ve/veya her türlü işlemden doğacak her türlü zarardan Şirket sorumlu değildir. Tüm üyeler bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder. Üyeler, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Şirket’ten tazminat talep edemez.

u) Tüm üyelerin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.

ü) Tüm üyeler, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

v) Şirket, Site’deki her türlü içeriğin tüm üyeler tarafından yanlış anlaşılmasından veya yanlış kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan sorumluluk kabul etmez.

y) Tüm üyelerin, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket’e atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında; üyeler, Şirket’i şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

z) Şirket, üyelerine indirim, promosyon ve farklı avantajlar sunabilir, bunları dilediği an değiştirebilir, iptal edebilir ve/veya süreli ve/veya süresiz yayından kaldırabilir. Tüm üyeler bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Şirket’ten tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

aa) Tüm üyelerin profilleri, hiçbir şart ve koşulda, başka bir kişiye devredilemez veya hiçbir şekilde üçüncü şahıslar tarafından kullanımına izin verilemez. Üyeler, profilini başkasına devrederse veya başkası tarafından kullanılmasına izin verirse Şirket’in tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Üyelik Sözleşmesi'ni feshetme ve üyeliği son verme hakkı vardır. Böyle bir durumda Şirket, kullanıcının üyeliğine son vermek yerine dilerse kişinin üyeliğini belirsiz süreli olarak dondurabilir.

 

MADDE 7: SÖZLEŞME’NİN FESHİ

İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, tüm üyeler ve Şirket işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir. İşbu fesih, feshi iradesinin diğer tarafa Site aracılığıyla ulaştırılmasını takip eden 5. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder. İşbu Sözleşme’nin feshi e-posta üzerinden gerçekleştirilir.

 

Sözleşmenin ifasının imkânsızlığı, salgın hastalık, deprem, sel vb mücbir sebeplerden dolayı sözleşme gereği hizmet verilememesi gibi hallerde şirketimizin hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup ücret karşılığında üye olan üyeler şirketimizden hiçbir ad altında hak ve talepte bulunamayacaklardır. Üyeler şirketimizi gayrikabili rücu ibra ettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

 

Üye’nin fesih işlemi yine Site üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

 

MADDE 8: SON HÜKÜMLER

 

a) Uygulanacak Hukuk: Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

b) Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan ihtilaflar halinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

c) Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.

ç) Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

d) Şirket Üyelik Bilgileri:

YAŞAM ROTASI ONLINE HİZMETLER SAĞLIK DANIŞMANLIK TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Veysel Karani Mahallesi, Kanuni Caddesi, Bizimtepe Aydos Sitesi, Bina No:3, L Blok, D:43 Sancaktepe / İstanbul

E-posta: info@yasamrotasi.com

e) Tüketici İlişkileri: Tüm üyeler ile Şirket arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları Şirket, iyi niyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir. Fakat şikayet ve itirazlar için Şirket Hizmetlerinin alındığı yer olan İstanbul’da veya üyelerin ikametgahındaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

f) Şirket Üzerinden Yapılan İşlemler: Site üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.